Menu

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020

 

V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z.   zápis detí do Materskej školy Levoča, Ul. Železničný riadok 3, Elokované pracovisko Ul. Gustáva Hermana 9 Levoča, Elokované pracovisko Ul. Gašpara Haina 36 Levoča, Elokované pracovisko Ul. Jána Francisciho 8  Levoča,  Elokované pracovisko mestská časť Levočské Lúky 3 Levoča, Elokované pracovisko Ul. Predmestie 26 Levoča,  sa uskutoční  v termíne

od 02.05.2019 do 07.05.2019

 v čase od 10.00 hod. – do 15.30 hod.

Forma a priebeh zápisu:

 • zápis bude prebiehať v jednotlivých elokovaných pracoviskách materskej školy
 • zápisu sa zúčastní rodič (zákonný zástupca dieťaťa) spolu s dieťaťom
 • zákonný zástupca predloží na zápise vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy spolu s lekárskym potvrdením
 • zákonný zástupca sa preukáže platným občianskym preukazom, rodným listom dieťaťa,
 • ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do jeho osobnej starostlivosti

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomného rozhodnutia riaditeľky materskej školy.

Tlačivo -  Žiadosť o prijatie do materskej školy si môžu rodičia stiahnuť z webovej stránky  mszeleznicnyriadok.edupage.sk,  prípadne priamo v materskej škole.

 

PaedDr. Anna Bineková

riaditeľka materskej školy

Novinky

Novinky

Kontakt

 • Materská škola Levoča, Železničný riadok 3, Elokované pracovisko mestská časť Levočské Lúky 3
  Elokované pracovisko
  mestská časť Levočské Lúky 3
 • +421 x 534496104

Fotogaléria

Počet návštev: 38440